Pakume käidukorralduse teenust (elektripaigaldise käit) mis tagab teie hoone elektrisüsteemide ohutu ja seadustele vastava toimimise.

  • Elektritööd (hooldus, remont, ehitus) – teostame elektritöid  elektripaigaldistes mistahes nimipingega (teostame töid A-pädevus klassi ulatuses).
  • Elektripaigaldiste projekteerimine – koostame ehitatavale, kasutuses olevale või renoveeritavale objektidele projektdokumentatsiooni olenemata nimipingest  (teostame töid A-pädevus klassi ulatuses).
  • Teostame ehitatavate elektripaigaldiste omanikujärelvalvet nimipingega kuni 1000V.