Pakume käidukorralduse teenust (elektripaigaldise käit) mis tagab teie hoone elektrisüsteemide ohutu ja seadustele vastava toimimise.

  • Elektritööd (ehitus, remont, hooldus) – teostame elektritöid  elektripaigaldistes nimipingega kuni 1000V (teostame töid B-pädevus klassi ulatuses).
  • Elektripaigaldise projekteerimine – koostame ehitatavale, kasutuses olevale või renoveeritavale objektidele nimipingega kuni 1000V projektdokumentatsiooni (teostame töid B-pädevus klassi ulatuses).
  • Teostame ehitatavate elektripaigaldiste omanikujärelvalvet nimipingega kuni 1000V.