Pakume käidukorralduse teenust (elektripaigaldise käit) mis tagab teie hoone elektrisüsteemide ohutu ja seadustele vastava toimimise.

Miks peaks tellima käidukorralduse teenust?

  • Seadme ohutuse seadusest tulenevalt on alates 100A suurusest peakaitsmest pädevust omav käidukorraldaja kohustuslik.
  • Korrapärane elektrisüsteemi jälgimine tagab elektrisüsteemi ohutu toimimise.
  • Regulaarselt hooldutatud elektrisüsteem vähendab märgatavalt remondi- ja ekspluatatsioonikulusid.

Mis on käidukorralduse teenus?

  • Elektrisüsteemide olukorra ja dokumentatsiooniga tutvumine.
  • Objekti seisukorra tuvastamine ja probleemide kaardistamine.
  • Ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tegevuskava koostamine.
  • Edasiseks elektripaigaldise perioodiliseks hoolduseks käidukava kehtestamine.
  • Paigaldisele kehtestatud käidukava täitmine.